I dagens samfunn stilles det stadig høyere krav til fleksibilitet og innovative løsninger i utformingen av de tekniske løsningene. Det er i større grad et tverrfaglig samarbeid som ligger til grunn for utførelsen av det Smarte Hjem. El-Effekt AS har derfor...