Søknadskjema for ledige stillinger

Hvilken stilling? (obligatorisk)

Karriere

I El-Effekt AS står medarbeideren i sentrum, vi bygger kompetanse i organisasjonen ved å satse tungt på opplæring og videreutvikling av våre ansatte. Dette arbeidet starter allerede ved ansettelse som lærling, og den ansatte følges tett videre i sitt karriereløp i elektrofaget. Dette i form av jevnlig oppfølging hvor vi setter mål for utvikling og følger opp progresjon. Vi ønsker også å være en støtte for ansatte som velger å ta høyere teoretisk utdanning, og har en stor andel ansatte i mellomlederstillinger og oppover i organisasjonen underveis i, eller med gjennomført teknisk fagskole.

Høres noe av dette interessant ut og kan passe for deg? Ta gjerne kontakt med en av oss for en uformell samtale  eller se våre stillingsannonser.

Karriere i El-effekt

Prosjektledere

Våre prosjektledere sitter primært ute på de prosjekter de er ansvarlige for, og kommer således tett på byggeprosessen og byggeledelse. Vi har sterkt fokus på relasjon og nærhet til de vi jobber sammen med, og ønsker derfor i størst mulig grad å være tilstede der det skjer. Dette for å kunne være en god samarbeidspartner og finne gode løsninger på de utfordringer prosjektene gir.

Prosjektlederne har selvstendig økonomisk ansvar for de prosjektene de håndterer, og rapporterer til Prosjektsjef. De har i samarbeid med førstelinjelederene ansvar for valg av løsninger, planlegging av fremdrift iht overordnede planer, prosjektering, anbudsregning og oppfølging av medarbeidere.

Alle våre prosjektledere i dag har vært hos oss siden de startet her som lærlinger eller nyutdannede montører, og har i kombinasjon med jobb gjennomført både teknisk fagskole og vårt interne utdanningsløp.

Førstelinjeledere

El-Effekt AS har etablert et sterkt videreutdanningsløp. Alle som skal inn i en lederstilling i bedriften tas igjennom et tilpasset program, som videreutvikler deg som leder på mellommenneskelig plan. Vi er også opptatt av å ha høy teknisk kompetanse i bedriften, og prioriterer derfor faglig kompetansebygging sterkt.

Førstelinjeledere i El-Effekt AS er typisk basmontører og NK’er til basmontørene, som tar selvstendig ansvar for gjennomføringen av prosjektene våre, samt direkte oppfølging av lærlinger og montører i det enkelte prosjekt.

Montører

El-Effekt AS rekrutterer montører både eksternt og via vårt lærlingprogram. For montørene er det flere muligheter for videreutvikling, henholdsvis innenfor service- eller prosjektsegmentet, som er organisert i hver sin avdeling.

I serviceavdelingen jobber man primært mot næringskunder og ettermarkedet etter gjennomførte prosjekter, men også i det private markedet, med alt fra ordinære serviceoppdrag til mer komplekse oppdrag. Avdelingen består av Serviceleder og servicemontører.

Prosjektavdelingen retter seg mot de større oppdragene og er organisert med Prosjektsjef (avdelingsleder), Prosjektledere, Basmontører og NK’er samt montører, som totalleverandør av elektrotekniske tjenester fortrinnsvis i Oslo og omegn. Se mer om hvilke tjenester El-Effekt AS leverer i prosjekt

Lærlinger

El-Effekt AS er godkjent lærebedrift tilknyttet NELFO i Oslo og omegn sitt opplæringskontor, som sikrer at gjennomføringen av den teoretiske delen av opplæringen er ivaretatt, sammen med vårt eget utviklingsprogram for lærlinger. Rekruttering av gode lærlinger og videreutvikling av disse er grunnsteinen i vår rekrutteringsstrategi.