Karriere

I El-Effekt AS står medarbeideren i sentrum, vi bygger kompetanse i organisasjonen ved å satse tungt på opplæring og videreutvikling av våre ansatte. Dette arbeidet starter allerede ved ansettelse som lærling, og den ansatte følges tett videre i sitt karriereløp i elektrofaget. Dette i form av jevnlig oppfølging hvor vi setter mål for utvikling og følger opp progresjon. Vi ønsker også å være en støtte for ansatte som velger å ta høyere teoretisk utdanning, og har en stor andel ansatte i mellomlederstillinger og oppover i organisasjonen underveis i, eller med gjennomført teknisk fagskole.

Høres noe av dette interessant ut og kan passe for deg? Ta gjerne kontakt med en av oss for en uformell samtale  eller se våre stillingsannonser.

Karriere i El-effekt

Prosjektledere

Våre prosjektledere sitter primært ute på de prosjekter de er ansvarlige for, og kommer således tett på byggeprosessen og byggeledelse. Vi har sterkt fokus på relasjon og nærhet til de vi jobber sammen med, og ønsker derfor i størst mulig grad å være tilstede der det skjer. Dette for å kunne være en god samarbeidspartner og finne gode løsninger på de utfordringer prosjektene gir.

Prosjektlederne har selvstendig økonomisk ansvar for de prosjektene de håndterer, og rapporterer til Prosjektsjef. De har i samarbeid med førstelinjelederene ansvar for valg av løsninger, planlegging av fremdrift iht overordnede planer, prosjektering, anbudsregning og oppfølging av medarbeidere.

Alle våre prosjektledere i dag har vært hos oss siden de startet her som lærlinger eller nyutdannede montører, og har i kombinasjon med jobb gjennomført både teknisk fagskole og vårt interne utdanningsløp.

Førstelinjeledere

El-Effekt AS har etablert et sterkt videreutdanningsløp. Alle som skal inn i en lederstilling i bedriften tas igjennom et tilpasset program, som videreutvikler deg som leder på mellommenneskelig plan. Vi er også opptatt av å ha høy teknisk kompetanse i bedriften, og prioriterer derfor faglig kompetansebygging sterkt.

Førstelinjeledere i El-Effekt AS er typisk basmontører og NK’er til basmontørene, som tar selvstendig ansvar for gjennomføringen av prosjektene våre, samt direkte oppfølging av lærlinger og montører i det enkelte prosjekt.

 

Montører

El-Effekt AS rekrutterer montører både eksternt og via vårt lærlingprogram. For montørene er det flere muligheter for videreutvikling, henholdsvis innenfor service- eller prosjektsegmentet, som er organisert i hver sin avdeling.

I serviceavdelingen jobber man primært mot næringskunder og ettermarkedet etter gjennomførte prosjekter, men også i det private markedet, med alt fra ordinære serviceoppdrag til mer komplekse oppdrag. Avdelingen består av Serviceleder og servicemontører.

Prosjektavdelingen retter seg mot de større oppdragene og er organisert med Prosjektsjef (avdelingsleder), Prosjektledere, Basmontører og NK’er samt montører, som totalleverandør av elektrotekniske tjenester fortrinnsvis i Oslo og omegn. Se mer om hvilke tjenester El-Effekt AS leverer i prosjekt

Lærlinger

El-Effekt AS er godkjent lærebedrift tilknyttet NELFO i Oslo og omegn sitt opplæringskontor, som sikrer at gjennomføringen av den teoretiske delen av opplæringen er ivaretatt, sammen med vårt eget utviklingsprogram for lærlinger. Rekruttering av gode lærlinger og videreutvikling av disse er grunnsteinen i vår rekrutteringsstrategi.

Ledige Stillinger

Servicemontør for oppfølging av nøkkelkunder

Vi har en helt spesiell jobb til deg som trives i rollen som montør. Du som er klar for større utfordringer, men som ikke nødvendigvis ønsker å lede større prosjekter.

Vi trenger en motivert og kompetent montør som skal følge opp og videreutvikle relasjonen til noen av våre viktigste kunder. En problemløser med faglig kompetanse og erfaring, som aktivt tilegner seg nødvendig kunnskap for å løse oppgaver. En montør som er selvstendig og som evner til å planlegge egen dag på en god måte.
En montør som har grunnleggende økonomiforståelse.
En person som har evne til å kommunisere godt skriftlig og muntlig med kundene. En som kan lese og forstå kundens situasjon. En som kan fremstå profesjonelt og videreutvikle viktige kunderelasjoner. Du ser at dette ikke er jobben for hvem som helst.

Jobben vil bety spennende arbeidsoppgaver og store frihetsgrader for den riktige kandidat. Du vil lære mye, og får faglig påfyll etter egne ønsker og bedriftens behov. Vi har krevende og profesjonelle kunder, det holder oss skjerpet.

Ta en uforpliktende prat med prosjektsjef Sindre Fjellvik eller daglig leder Jarle Knudssøn.

 

Baser

El-effekt AS søker Baser til utfordrende prosjekter. Hos oss er det en viktig lederjobb, og ditt første steg på en karriere innen installasjonsfaget. Det er en krevende jobb, for vi har utfordrende prosjekter for svært dyktige kunder. Det er en lærerik jobb og du får faglig påfyll så det rekker.

• Du skal motivere og engasjere montører og lærlinger.
Du skal lære opp og utvikle.
• Fremstå tydelig og ærlig.
• Tenke fremover, planlegge, bestille, sikre ressurser.
• Være en god rollemodell.
• Ta frem verktøyet når det er nødvendig. 

Hos oss handler ikke ledelse om hva du sier men hva du gjør. Godt gjort er bedre enn godt sagt.

Det gis mulighet for tilrettelegging for utdanning om du ønsker det, du får opplæring, og du får jobbe sammen med andre ledere som kan sitt fag.

Ta en uforpliktende prat med prosjektsjef Sindre Fjellvik eller daglig leder Jarle Knudssøn.

Servicemontør

Servicemontører hos oss har en variert og spennende arbeidsdag. De er dyktige på kundebehandling, kan finne løsninger på de fleste utfordringer, og har store frihetsgrader i sin jobb.

Er du moden for å bli en av dem så står servicebil klar og venter på deg. I en bedrift der ting er i system og der det sosiale miljø er godt.

Det vi ser etter i deg er:
En problemløser med faglig kompetanse og erfaring, som aktivt skaffer seg nødvendig kunnskap for å løse oppgaver. En positiv og selvstendig person, som evner til å planlegge egen dag på en god måte.

En person som har evne til å kommunisere med kundene. En som kan lese og forstå kundens situasjon. En som deler sin kunnskap, selger inn ideer og skaper gode relasjoner og tilfredse kunder. En som kan fremstå profesjonelt kort og godt.
Jobben vil bety spennende arbeidsoppgaver og store frihetsgrader for den riktige kandidat. Du vil lære mye, og får faglig påfyll etter egne ønsker og bedriftens behov.  Vi har krevende og profesjonelle kunder, det holder oss skjerpet.

Ta en uforpliktende prat med servicesjef Ida Fosse Andersen eller daglig leder Jarle Knudssøn.