Gustav Vigelands vei 24

Tidsrom: mar. 2005 – feb. 2006
Lokasjon: Oslo
Byggherre: Linstow AS
Totalentreprenør: Georg Andresen & Sønner AS
Entrepriseform: Totalentreprise
Areal: 2.000m2
Omfang/om prosjektet: Nybygg leiligheter

 Gustav Vigelands Vei består av leiligheter med parkeringsgarasje i høy standard og størrelse. Det er levert tilpasset belysning og egentilpassing av elektroinstallasjoner for hver enkelt leilighet, med avansert KNX styring av lys, varme og kjøling. Eiere har full kontroll over leilighetene ved hjelp av app som de kan se status og endre innstillinger om de ønsker det.

I garasjeanlegget er det installert ladestasjoner for elbiler med lastyring slik at de får mest mulig effekt ut at disse når det er lite forbruk i bygget og ladehastigheten begrenses når forbruket ellers er høyt.

Sikkerhetsanleggene er overvåket med rapportering av feil og utløst alarm til eiere, driftsledere og alarmselskaper. Noe som er med på å skape en solid trygghet for de som bor her.