Nordseter skole

Tidsrom: juli 2017 – juli 2019
Lokasjon: Oslo
Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Entrepriseform: Generalentreprise
Areal:
Omfang/om prosjektet: Totalrehabilitering av ungdomsskole

Rehabiliteringen startet sommer 2017 og prosjektet ble ferdigstilt sommer 2019.

Skolen er bygget for seks parallellklasser for til sammen 540 elever, med tilhørende personalrom og fellesfunksjoner for lærere og ansatte.

Prosjektet omfattet komplett utskifting av tekniske anlegg, energitiltak og installering av solcelle anlegg på fasade. Det er montert 374m2 vertikale solcelle paneler på to av fasadene. Hele det elektriske anlegget er skiftet ut og erstattet med nye og moderne løsninger tilpasset dagens bruk. Etablering av ny hovedtavle i kjeller med skinnepakke fra transformatorrom. Det er installert totalt 15 elfordelinger i bygget. Det nye datanettverket er levert som skjermet cat6A anlegg og distribueres i bygget fra 2 separate datarom.

Det er levert sentralisert nødlysanlegg med led armaturer med totalt 3 undersentraler fordelt rundt i bygget, samt nytt komplett brannvarslingsanlegg med talevarslingsanlegg iht dagens krav og normer.

Skolen er også utstyrt med adgangskontrollanlegg og innbruddsalarm med overføring til vaktselskap.