Studentsamskipnaden i Oslo – Pilestredet 36

Tidsrom: 2011-2012
Lokasjon: Oslo
Byggherre: Studentsamskipnaden i Oslo
Entrepriseform: Totalentreprise
Areal: 10.000m2
Omfang/om prosjektet: Rehabilitering av studentboliger