Thon Hotel Europa

Tidsrom: des. 2016- apr. 2018
Lokasjon: Oslo
Byggherre: Olav Thon Gruppen
Areal: 4000m2
Omfang/om prosjektet: Rehabilitering av hotell