Thon Hotel Terminus

Tidsrom: 2015-2016
Lokasjon: Oslo
Byggherre: Olav Thon Gruppen
Areal: 4200m2
Omfang/om prosjektet: Rehabilitering av hotell