Wifi oppgradering Thon Hotels

Tidsrom: mar. 2017 – 2019
Lokasjon: Hele landet
Byggherre: Olav Thon Gruppen
Entrepriseform: Totalentreprise
Areal: Ukjent
Omfang/om prosjektet: Oppgradering av Wifi anlegg for gjester på hoteller i hele Norge

 El-Effekt AS har levert nye Cat6A spredenett for trådløse gjestenett på mange Thon Hoteller i hele Norge i denne perioden. Leveransen består av nye fiberstammer fra hoveddatarom til eksisterende eller nye etasjefordelere og videre Cat6A spredenett ut til aksesspunkter på hotellrom og fellesarealer. Vi har også stått for patching og igangkjøring av anleggene i samarbeid med leverandør av tjenesten.

 Vi har bl.a. levert til følgende hoteller:

 • Thon Hotel Bjørneparken
 • Thon Hotel Tromsø
 • Thon Hotel Terminus
 • Thon Hotel Brygga
 • Thon Hotel Munch
 • Thon Hotel Opera
 • Thon Hotel Oslofjord
 • Thon Hotel Panorama
 • Thon Hotel Polar
 • Thon Hotel Rosenkrantz
 • Thon Hotel Skeikampen
 • Thon Hotel Ullevål